Admitere 2024

Primul tău pas în cadrul programului postuniversitar

Admitere 2024

Continuăm înscrierile pentru a treia serie de cursanți, cu activități didactice în București și Buzău și activități practice în mai multe zone din țară.
Dosarele de înscriere se trimit la 
managerdestinatie@ase.ro
Termen înscriere: 15 martie 2024

Solicitantul va prezenta un dosar pe care se vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de email și numărul de telefon, cu următoarele acte: 
 a) fișa tip de înscriere – Descarcă fișa de înscriere 
b) diploma de licență ori documentul echivalent acesteia și foaia matricolă (suplimentul la diplomă) sau documentul echivalent acesteia, copii conform cu originalul; 
c) copia certificatului de naștere, certificată conform cu originalul; 
d) copia buletinului/cărții de identitate; 
e) adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea; 
f) chitanța care atestă plata taxei de înscriere de 125 lei 

Vezi procedura de plată

Dosarele de înscriere se pot depune la secretariatul Facultatii Business si Turism ASE, sala 8206 în cladirea din str. Tache Ionescu 11, sau se pot trimite pe mail la adresa managerdestinatie@ase.ro

book_mn
element5-digital-352046-unsplash.jpg

Taxa de inscriere este de 125 lei, iar taxa de școlarizare este de 3000 lei plătibili în două tranșe, după începerea cursurilor.

După finalizarea cu succes a primei serii de cursanți (cu activități la București, Deva și Suceava), continuăm înscrierile pentru o nouă serie, cu activități didactice în București și Buzău și activități practice în mai multe zone din țară.
Dosarele de înscriere se trimit la managerdestinatie@ase.ro
Termen înscriere: 15 martie 2024

Manager destinație turistică

-