Competențe

Competențe standard ocupațional ANC

1.
Cunoașterea legislației generale în domeniul turismului și specifice activității de turism, administrației publice și ONG-urilor
2.
Identificarea specificului destinației și a elementelor diferențiatoare
3.
Dezvoltarea mecanismelor de implementare a conceptului de dezvoltare durabilă în turism
4.
Asigurarea managementului vizitatorilor la nivelul destinației
5.
Asigurarea organizării și funcționării activității Organizației de Management a Destinației
6.
Comunicarea și negocierea cu părțile interesate ale Organizației de Management a Destinației și ale destinației
7
Colaborarea eficientă a Organizației de Management a Destinației cu administrațiile publice, sectorul privat, ONG-urile și alți actori implicați în destinație
8.
Coordonarea elaborării și implementarea strategiei de marketing a destinației
9.
Elaborarea și implementarea planului de monitorizare turistică

Discipline /Module

1. Tendinte actuale in sectorul de travel si in comportamentul turistului. Digitalizarea in turism.

2. Organizatiile de management al destinatiei: concept, tipologie, atributii, legislatie de turism si administratie publica

3. Oferta turistica in destinatii si dezvoltare sustenabila ( infrastructura generala,patrimoniu touristic, produse si servicii turistice, resurse umane)

4. Finanțe publice

5. Analiza statistica si cercetari de piata

5. Analiza statistica si cercetari de piata

5. Analiza statistica si cercetari de piata

Manager destinație