Curricula

Manager Destinație

Plan de învăţământ
valabil începând cu anul universitar: 2022-2023

Anul universitar 2022 - 2023

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI TURISM

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: MANAGER DESTINAȚIE TURISTICĂ

Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Manager destinație turistică